Nieuws

Derogatiebeschikking bekend

De veehouderijsectoren krijgen te maken met een verlaging van de mestproductieplafonds. Ook de administratieve last verhoogd worden door invoering van extra voorwaarden op o.a. registratie van gebruik van mineralen. Hoewel nog verschillende onderdelen hiervan ingevuld moeten worden, is in ieder geval duidelijk dat dit verstrekkende gevolgen met zich meebrengt. Aanwijzen van verontreinigde gebieden Aanwijzen verontreinigde…

Lees verder
Nieuws

Uitrijden dierlijke mest

Dierlijke mest Grasland Drijfmest Vaste mest Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 1 1 Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag u uitrijden van 1 december 2021 tot en met…

Lees verder
Nieuws

Nog steeds geen duidelijkheid over derogatie 2022

Onderstaand bericht van de RVO Nog geen duidelijkheid over derogatie in 2022 De Europese Commissie werkt nog aan een nieuwe beschikking voor derogatie. De lidstaten van de Europese Unie bespreken dat voorstel waarschijnlijk op 15 september in het Nitraatcomité. In de eerste helft van september verwacht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meer…

Lees verder
Nieuws

Heeft u al gereageerd op de RVO BGT check?

De RVO is bezig met de opzet van een nieuwe digitale kaart de BGT dit staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen. U wordt op de hoogte gebracht door de RVO als u een en ander kunt checken.…

Lees verder
Nieuws

Mest boekhouding

De Gecombineerde opgave 2022 is weer ingediend voor zo’n 150 klanten. Ook zijn de bemestingsplannen bij veel klanten bijgewerkt. Nog even voor uw informatie; Let op dat u bij in gebruik genomen percelen waar u geen eigenaar van bent een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar heeft voor het gebruik bijvoorbeeld een pachtovereenkomst of grondgebruiksverklaring! Zorg…

Lees verder