Nieuws

Mest afvoeren

Diverse klanten moeten nog [veel] mest afvoeren! De Stikstof norm voor dierlijke mest is dit jaar met 10 kg per ha naar beneden gegaan [bij derogatie] en ook de bufferzones hebben de mest plaatsingsruimte op veel bedrijven verlaagd. Ook de afzet van mest verloopt moeizaam laten wij hopen dat de akkerbouwers na de graan oogst…

Lees verder
Nieuws

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Vanaf maandag 19 juni 9.00 uur aan te vragen de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie zie de link voor de voorwaarden Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie (rvo.nl) Het komt erop neer dat als u in het jaar 2021 of 2022 derogatie is toegekend en deze ook in het jaar 2023 is aangevraagd de…

Lees verder
Nieuws

Gecombineerde Opgave 2023 en mestplannen

De Gecombineerde opgave 2023 is voor de meeste klanten weer ingediend. Een enorme klus met bufferstroken, sloten en problemen over de grens gras/water. Discussie zal er gaan volgen met de RVO zeker omtrent de grens gras/water in het veenweide gebied. Nu de mestplannen bijwerken een ding is zeker de ruimte om mest te plaatsen wordt…

Lees verder
Nieuws

Percelen en landschapselementen

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid [GLB] en het mestbeleid [afbouw derogatie] brengt veel veranderingen met zich mee! Een zaak is ondertussen wel duidelijk dat er in de perceel en landschapselementen registratie ook weer veel aan de hand is en er veel werk is te verzetten. In de praktijk komt het er bij veel klanten op…

Lees verder