Mestbeleid

De meeste melkveehouders doen mee aan de derogatie. Dit brengt de nodige administratieve lasten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van grondmonsters, het opstellen van een bemestingsplan en het aanvragen van de derogatie. Blokland AAA kan dit voor u verzorgen.

Gecombineerde opgave

Ieder jaar tussen 1 maart en 15 mei moet de gecombineerde opgave worden ingevuld door agrariërs. Het fout invullen van deze opgave kan grote gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat het invullen van de gecombineerde opgave secuur wordt gedaan. Blokland AAA kan dit voor u verzorgen.

Fosfaatrechten

Ook voor bemiddeling bij de aankoop, verkoop en lease van fosfaatrechten kunt u terecht bij Blokland AAA. Wij kunnen u ook helpen bij de administratieve verwerking van de aankoop, verkoop en lease van fosfaatrechten.

I&R runderen, schapen en geiten

Mocht u problemen ondervinden met de Identificatie en Registratie (I&R) van runderen, schapen en geiten. U kunt voor een oplossing altijd vrijblijvend contact opnemen met Blokland AAA. Tevens verkopen wij ook diverse soorten I&R oormerken en oormerktangen.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid en denkt u erover om bezwaar in te dienen? Wij staan u graag bij in de bezwaarfase. Ook voor het aangaan van een beroepsprocedure bent u aan het goede adres. Bezwaren en beroepen kunnen gericht zijn tegen beslissingen van overheidsorganen zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op 01-01-2023 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ingevoerd. Wilt u agrarische gronden (ver)pachten en/of (ver)kopen en wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf? Blokland AAA kan u hier over adviseren.