Blokland Agrarische Administratie & Advies

Door Kees Blokland is in het jaar 2005 het bedrijf Blokland Agrarische Administratie & Advies opgestart. Voor klanten in de regio verzorgt het bedrijf de agrarische administratie en adviseert hen op dit gebied.

Concreet kunt u onder andere denken aan de volgende zaken:

  • Mestbeleid; derogatie, bemestingsplan en BEX / KLW
  • Gecombineerde opgave
  • I&R runderen, schapen en geiten
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Bemiddeling in fosfaatrechten
  • Gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB

Meer hierover vindt u onder het tabblad ‘Diensten’.

Tevens kunt u bij Blokland AAA terecht voor I&R oormerken voor runderen, schapen en geiten.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.